Ελαττωματικά προϊόντα θεωρούνται όλα τα αντικείμενα που κατά την μεταφορά τους στον παραλήπτη, έχουν αλλοιωθεί ή καταστραφεί εντελώς! Σε τέτοια περίπτωση το Μαστορικό αναλαμβάνει την πλήρη αντικατάσταση τους με καινούργια, χωρίς καμιά επιπλέον χρηματική επιβάρυνση!
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η οποιαδήποτε αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων είναι ο πελάτης να ελέγξει με προσοχή όλα τα αντικείμενα της παραγγελίας του αμέσως μετά την παραλαβή! Εντώς της ίδιας ημέρας  θα πρέπει να το αναφέρει σε μας επισυνάπτοντας μαζί και τις ανάλογες ενδεικτικές φωτογραφίες της ζημιάς! Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται δεχτή η πρόταση για αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θεωρείτε ζημιά η ελαττωματικό προϊόν οποιοδήποτε ξύλινο αντικείμενο που πιθανόν να εμπεριέχει έντονα νερά του ξύλου ή εν μέρει ελάχιστη διαφορά στις αποχρώσεις του, κάτι που οφείλεται στην φυσικότητα του υλικού! Είναι δυνατόν το αντικείμενο  να διαφέρει ελάχιστα κάποιες φορές από τις φωτογραφίες στην σελίδα μας λόγο του ηλεκτρονικού μέσου από το οποίο βλέπουμε τις φωτογραφίες!