Εκπαιδευτικό παιχνίδι ζωγραφικής με σχήματα - Ξύλινο stencil - Ξύλινα παιχνίδια -S.M. Mastoriko